Протокол за уписи во новата учебна година

Почитувани родители и ученици

 Ве информираме дека уписите во математичко-информатичката гимназија ќе се одржат  на 16.06.2020 (вторник) и 17.06.2020 (среда) од 9:00 до 15:00 часот во просториите на ГУЦ Здравко Цветковски-Скопје

Потребни документи за запишување

 -пријава за запишување ( електронски од страната на МОН www.mon.gov.mk)

-потврда за положен приемен испит ( електронски од страната на МОН www.mon.gov.mk)

– оригинални свидетелства од VI до IX одделение

– извод од матична книга на родените (без оглед на датумот на издавање)

– дипломи од освоени (I, II и III ) места од меѓународни и државни натпревари

protokol-mig