Ранг листа на кандидатите кои го полагаа приемниот испит по математика за упис на ученици во ДСУ „Математичко-информатичка гимназија“ за учебна 2021/2022 година на македонски наставен јазик линк

 

Ранг листа на кандидатите кои го полагаа приемниот испит по математика за упис на ученици во ДСУ „Математичко-информатичка гимназија“ за учебна 2021/2022 година на албански наставен јазик линк

 

Сите ученици кои што имаат 30 и повеќе поени може да се јават на испитот по физика на 04.06.2021г. во 10.00 часот, во истата просторија на истото бројче од претходните списоци што Ви се пратени.

Сите кои сакаат да поднесат приговори можат тоа да го сторат тоа до утре до 12.00 часот.