Për GJMI

Gjimnazi Matematiko - Informatikë
Për GJMI

Gjimnazi Matematiko – Informatikë

Në vitin akademik 2020/21 filloi mësimi në Gjimnazin e ri Matematiko – Informatikë në Shkup, ku shkollohen nxënës të talentuar në lëndët matematikë, informatikë dhe fizikë në tre paralele. Në të dyja paralelet mësimi zhvillohet në gjuhën maqedonase dhe në njërën paralele në gjuhën shqipe.

Objekti shkollor ndodhet në lagjen Karposh dhe ofron një proces cilësor mësimor, të përgatitur sipas planeve dhe programeve të veçanta mësimore dhe mësimi zhvillohet nga profesorë të njohur të fushës përkatëse.

Nxënësit të cilët nuk jetojnë në Shkup mund të akomodohen në konvikt studentor, ndërsa shpenzimet e akomodimit i mbulon Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Çdo student që do ta përfundon vitin shkollor me rezultate të shkëlqyera do t’i jepet bursë.

 

Gjimnazit Matematiko – Informatikë

Rreth GJMI
Mësimdhënia
Tabela e lajmërimit
Aktivitete

Vendndodhja dhe kontakti

Bulevardi. “Çetet Partizane” Nr.91, 1000 Shkup

Drejtor: D-r. Julia Gajdaxhieva, mob: 078355221

Pedagog: mob: 070259169

Psikologia: Elhame Sopa, mob 070259225

Kontakt

6 + 8 =