Математичко информатичка гимназија

Напредна настава и обуки по специјално изготвени планови и програми
Зошто МИГ?Е-учење

Во 2020 година започна наставата во новата Математичко-информатичка гимназија во Скопје, каде се образуваат талентирани ученици по математика, информатика и физика.

 

 

 

 

 

 

Училиштето е сместено во населбата Карпош и нуди квалитетен наставен процес, подготвен според посебни наставни планови и програми и реномирани професори од соодветната област.

Директор

Д-р Јулија Гајдаџиева

дипломиран професор по физика

Информации за МИГ

наставен план

модули на предмети

Повеќе информации за

МИГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математичко – информатика гимназија

активности и настани

Јавен повик за полагање на приемен испит на учениците кај кои има интерес за запишување во Математичко – информатичка гимназија за учебната 2022-2023 година

Јавен повик за полагање на приемен испит на учениците кај кои има интерес за запишување во Математичко – информатичка гимназија за учебната 2022-2023 година

Врз основа на член  10 став 1 од Закон за математичко - информатичка гимназија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/18) и Правилникот за начинот на проверка на знаењата на учениците на приемниот испит за запишување во Mатематичко - Информатичката...

Успехот на ученичката Емилија Николовска од МИГ не сопира, овој пат се пласираше на „Европската олимпијада по Физика“

На селекциониот натпревар за учество на Европската Олимпијада по Физика , нашата ученичка Емилија Николовска од II година го освои  четвртото место на конечната листа од селекциониот натпревар по Физика  што се одржа на 17.03.2022. Гимназијата и професорите и...

Квалификционен натпревар за меѓународен тим за олимпијада по Хемија

Квалификционен натпревар за меѓународен тим за олимпијада по Хемија

На првиот квалификационен натпревар по Хемија за меѓународните олимпијади, нашата ученичка Емилија Николовска од II година се пласираше со 5 место на преелиминарната листа од квалификациониот натпревар  одржан на 20.01.2022 година. Гимназијата и професорите и...

Успеси на учениците од МИГ на Математичката олимпијада

Математичката олимпијада, која е традиционален меморијален натпревар "Александар Блажевски – Цане",  беше одржана на 15  и  16.01.2022 година на ПМФ во Скопје во организација на Сојузот на математичарите на Македонија. Нашето училиште учествуваше со 4 ученика. 1. Сара...

Математичко – информатика гимназија

огласна табла

Јавен повик за полагање на приемен испит на учениците кај кои има интерес за запишување во Математичко – информатичка гимназија за учебната 2022-2023 година

Јавен повик за полагање на приемен испит на учениците кај кои има интерес за запишување во Математичко – информатичка гимназија за учебната 2022-2023 година

Врз основа на член  10 став 1 од Закон за математичко - информатичка гимназија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/18) и Правилникот за начинот на проверка на знаењата на учениците на приемниот испит за запишување во Mатематичко - Информатичката...

Математичко - информатичка гимназија

За МИГ
Настава
Огласна табла
Активности

Локација и контакт

бул. "Партизански Одреди" бр.91, 1000 Скопје

Директор: Д-р Јулија Гајдаџиева

моб: 078355221

контакт

1 + 9 =

Јавен повик за полагање на приемен испит на учениците кај кои има интерес за запишување во Математичко – информатичка гимназија за учебната 2022-2023 година / THIRRJE PUBLIKE PËR DHËNIEN E PROVIMIT PRANUES TË NXËNËSVE TË INTERESUAR PËR REGJISTRIM NË GJIMNAZIN MATEMATIKO-INFORMATIKE PËR VITIN SHKOLLOR 2022/2023 линк

Тестови по МАТЕМАТИКА и ФИЗИКА од приемниот испит во МИГ јуни 2021 година линк