Математичко информатичка гимназија

Напредна настава и обуки по специјално изготвени планови и програми
Зошто МИГ?Последни настани

Во 2020 година започна наставата во новата Математичко-информатичка гимназија во Скопје, каде се образуваат талентирани ученици по математика, информатика и физика.

 

 

 

 

 

 

Училиштето е сместено во населбата Карпош и нуди квалитетен наставен процес, подготвен според посебни наставни планови и програми и реномирани професори од соодветната област.

Директор

Д-р Јулија Гајдаџиева

дипломиран професор по физика

Информации за МИГ

наставен план

модули на предмети

Повеќе информации за

МИГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математичко – информатика гимназија

активности и настани

Учениците од прва година при МИГ го одржаа часот по англиски  јазик во Градска библиотека ,,Браќа Миладиновци” Скопје.

Учениците од прва година при МИГ го одржаа часот по англиски јазик во Градска библиотека ,,Браќа Миладиновци” Скопје.

На ден 6.11.2023 година учениците од прва година при МИГ го одржаа часот по англиски јазик во Градска библиотека ,,Браќа Миладиновци" Скопје. Го посетија Британското катче кое изобилува со литература на англиски јазик, а учениците уживаа во прошетката на целата...

Учениците од МИГ заедно со класните раководители ја посетија мегалитската опсерваторија Кокино

Учениците од МИГ заедно со класните раководители ја посетија мегалитската опсерваторија Кокино

На 16.11. 2023 учениците од МИГ, заедно со класните раководители ја посетија мегалитската опсерваторија Кокино. Еднодневната екскурзија проследена со убаво, сончево време беше со цел учениците да се запознаат со историјата на Кокино и неговото значење во минатото и...

Денот на основање на гимназијата (29.10) одбележан со хуманитарни активности

Денот на основање на гимназијата (29.10) одбележан со хуманитарни активности

Денот на основање на гимназијата (29.10) беше одбележан со хуманитарни активности со цел да се соберат средства за нашиот ученик Леонид Индов. Учениците од МИГ подготвија неколку активности: фудбалски натпревари, изложба на цртежи и мини-кино. Ученциите својата...

Математичко – информатика гимназија

огласна табла

Математичко - информатичка гимназија

За МИГ
Настава
Огласна табла
Активности

Локација и контакт

бул. "Партизански Одреди" бр.91, 1000 Скопје

Директор: Д-р Јулија Гајдаџиева, моб: 078355221

Педагог на училиштето, моб: 070259169

email: dsu.mig.skopje@gmail.com

контакт

5 + 7 =