Tabela e lajmërimit

Gjimnazi Matematiko – Informatikë

Gjimnazi Matematiko – Informatikë

Tabela e lajmërimit

Gjimnazit Matematiko – Informatikë

Rreth GJMI
Mësimdhënia
Tabela e lajmërimit
Aktivitete

Vendndodhja dhe kontakti

Bulevardi. “Çetet Partizane” Nr.91, 1000 Shkup

Drejtor: D-r. Julia Gajdaxhieva

Mob: 078355221

Kontakt

8 + 6 =