Sot e prezentoj:
⬇️⬇️⬇️
🏢Shkollën e mesme shtetërore Gjimnazi matematikë-informatikë në Shkup.
👩‍💻👨‍💻🔢✖️➕️➖️➗️🟰
Mësimi vijon në gjuhën shqipe (4 paralele) dhe maqedonase (5 paralele).
👫Gjithsej 181 nxënës mësojnë matematikë-informatikë në këtë shkollë në 9 paralele.
Ligjerojnë 30 👩‍🏫👨‍🏫 mësimdhënës.
👩‍💼Drejtor: Julija Gajdaxhieva
✔️Motoja: “Dituria do ta shpëtojë botën”