Prof.Naser Miftari – aktivizmi qytetar!

09 . 04 . 2020 / 17.30’-19.00’, e premte

Shtëpia e kulturës ,,Koço Racin” – Shkup

,,Trafiku dhe arsimimi… kultura në trafik”

Prof.Naser Miftari – aktivizmi qytetar!

 

 

 

 

 

Me nxënësit, të rinjtë e ShMSh ,,Gjimnazi Matematikor-informatik” dhe

ShMQSh,,Zef Lush Marku”- Shkup, në ngritje të vetëdijes dhe kulturës në trafik/komunikacion!

Arritjet në teknologji – krenari dhe fitore intelektuale njerëzore dhe mbarë shoqërore… Mosndërgjegjja dhe abuzimi i rregullave dhe shenjave në trafik – viktimizim dhe vetëvrasje njerëzore dhe mbarëshoqërore!

-Sjellja në trafik, nën pragun etik dhe human…

-Sharje, ofendime, mostolerancë e pjesëmarrësve në trafik…

-Mungesë e kulture kombëtare dhe shtetërore…

-Ura dhe murna me çmime enorme, jashtë përdorimit…

-Mbajtësit e rrendit – ngarkesë buxheti mbi arkën të zbrazur…

-Vetëdija e ulët, pakujdesia, mosrrespektimi i rregullave, rryshfeti dhe sjellja jo adekuate në komunikacion, kushtojnë jetë! Përmes arsimit, të kthejmë sigurin dhe dinjitetin… të kultivojmë dhe zhvillojmë kulturën në komunikacion… të ndalojmë vdekjen dhe invaliditetin tonë! Së bashku për pjesëmarrje aktive qytetare, kundër të keqes njerëzore!