На. 2.6. 2024 ученичката од 3-2 Фјола Шаини беше дел од работилницата за стрип која ја организира Хера: Каде припаѓам?
И’ посакуваме среќа на конкурсот на кои и таа ќе земе учество.