Денес на 26.06.2024 им беа доделени сведителствата на уцениците од Д.С.У. Математичко-информатичка гимназија, заедно со дипломи за нивниот постигнат успех и заложбите за гимназијата.
На учениците им посакуваме пријатен летен распуст.