Учениците од III-1 клас од Математичко-информатичка гимназија активно и успешно учествуваа во имплементирање на експеримент/теорија во пракса на часот по физика со цел унапредување на вештините и знаењето.