Драги ученици, во продолжение можете да погледнете информации и упатства за електронско пријавување и запишување во средно училиште.

Упатство за упис на ученици МК линк

Упатство за упис на ученици АЛ линк