za pocetok na ucebnata godina

 

Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна Mакедонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2021/2022 година линк

Кодекс на однесување за учениците, наставниците и другите вработени во Математичко-информатичката гимназија-Скопје во која наставата ќе се одржува со физичко присуство на учениците линк

Календар за организација на учебната 2021/2022 година во јавните средни училишта линк

Распоред на часови за I-1, II-1 и II-2 клас линк

Распоред на часови за I-2 и II-3 клас линк

Времетраење на часови линк