Почитувани ученици,

Ве известуваме дека во новата учебна година започнуваме на 1.9.2023 год. (петок) и тоа: од 08:30 до 9:30 на македонски наставен јазик и од 09:30 до 10:30 на албански наставен јазик.

На сите ученици им посакуваме многу успеси во новата учебна година.