Почитувани,
По извршената проверка на поднесените приговори на тестот по математика, комисијата одлучи дека нема основа на прифаќање на приговорите.