Конечна ранг листа на ученици за упис во Математичко-информатичка гимназија во второ пријавување на македонски наставен јазик линк

Конечна ранг листа на ученици за упис во Математичко-информатичка гимназија во второ пријавување на албански наставен јазик линк