Конечната ранг листа од приемните испити по математика и физика можете да ја погледнете на следните линкови.

Конечна ранг листа на македонски наставен јазик

Конечна ранг листа на албански наставен јазик