На 64-иот Државен натпревар по математика, Математичко-информатичката гимназија учествуваше со 9 ученици, предводени од своите ментори Слаѓан Станковиќ и Стефан Лозановски.
На овој натпревар МИГ ги постигна следните резултати:
Емилија Николовска – I награда
Ивона Зикова – III награда
Мартин Тошевски – III награда
Софија Велковска  – пофалница
Атанасиј Трајанов – пофалница.
Марко Стефанов – учество
Кристина Радева – учество
Стефанија Кузмановска – учество
Јована Трифуновска – учество
Честитки за учениците и менторите за постигнатиот успех.
Во среда на 19 мај 2021 ќе се одржи Македонската Математичка Олиимпијада, на која учество ќе земат сите наши наградени ученици:
Емилија Николовска
Ивона Зикова
Мартин Тошевски
Им посакаме голем успех и на Олимпијадата.