Нна 28.10. 2022 (петок), нашата гимназија одбележа годишнина од нејзиното основање (29.10. 2019). Одбележувањето на годишнината беше проследено со разнолики активности на учениците – драмски едночинки, презентации, есеи и сл. со што ја покажаа нивната креатвиност и инвентивност. Се надеваме дека и во иднина ќе создаваме такви сестрани генерации и ќе го помагаме и поттикнуваме нивниот успех.