Денес го презентирам:
⬇️⬇️⬇️
🏢Средното државно училиште Гимназија Математика – Информатика во Скопје.
👩‍💻👨‍💻🔢✖️➕️➖️➗️🟰Наставата се изведува на македонски (5 паралелки) и на албански јазик (4 паралелки).
👫Вкупно 181 ученици учат математика – информатика во ова училиште во 9 паралелки.
Предаваат 30 👩‍🏫👨‍🏫 професори.
👩‍💼Директор: Јулија Гајдаџиева
✔️Мото на училиштето: “Знаењето ќе го спаси светот”