Распоред на часови на Македонски наставен јазик за учебната 2022 – 2023 година (линк)

Распоред на часови на Албански наставен јазик за учебната 2022 – 2023 година (линк)

Времетраење на часови за учебната 2022/2023 година (линк)