Кандидатите кои имаат минимум 30 поени го исполнуваат условот за полагање на вториот предмет од приемниот испит, односно физика.
Испитот по физика ќе се одржи во петок (03.06.2022) со почеток во 10.00 часот.

 

 

*Приговори од приемниот испит по математика можат да се поднесат заклучно до 02.06.2022 год. (четврток) до 12 часот.

 

Комисијата ги разгледа пристигнатите приговори.
Се прифаќаат приговорите на Андреј Стефановски и тоа: за 2 зад. + 5 бода, за 6 зад.+5 бода и за 11 зад. +2 бода, вкупно +12 бода  и на Дамјан Давков вкупно +5 бода.