Проф.Насер Мифтари – граѓански активизам

Со учениците-младите на ДСУ„Математичко-Информатичко Училиште“ и СУГС„Зеф Луш Марку“-Скопје, за подигнување на свеста и сообраќајна култура!

-Технолошките постигнувања-човекова и  општествена интелектуална гордост и победа…

-Несовесноста и непочитувањето на правилата и на сообраќајните знаци – човеково саможртвување и општествено самоуништување!

– Однесувањето во сообраќајот-под прагот на човековата етика и хуманост…

– Псовки, навреди, нетолеранција на учесниците во сообраќајот…

– Недостаток на национална и државна сообраќајна култура …

– Обележани пешачки премини, знаци, надвожњаци, секакви форми и видови препреки, огради, ѕидови, чувари на редот-полицајци… инвестиција со огромни парични суми од буџетот-надвор од употреба, поради непочит!

Ниската свест, невнимателноста, непочитувањето, несоодветното однесување во сообраќајот…имаат висока цена, дури и животна!

Преку едукација и образование, да ги вратиме: сигурноста и дигнитетот…  да негуваме и да развиеме сообраќајна култура!

Да ја спречиме смртноста и инвалидноста!

Заедно за активно граѓанско учество, против човековото зло!