Конечната ранг листа од приемните испити по математика и физика можете да ја погледнете на следните линкови.

Учениците кои што имаат освоени минимум 100 поени од двата испити ги исполнуваат условите за упис во прва година во Математичко-информатичката гимназија и можат да продолжат со електронски упис според дадените рокови.

Конечна ранг листа на македонски наставен јазик

Конечна ранг листа на албански наставен јазик