На ден 07.12.2022 и на ден 14.12.2022 учениците од прва и втора година го посетија Археолошкиот музеј, кадешто имаа можност одблизу да се запознаат со материјалните остатоци и да го надополнат своето знаење по предметот Историја.