На 09.11. и 10.11 учениците од „Математичко – информатичка“ гимназија го посетија Планетариумот, каде имаа шанса да го надоградат своето знаење за планетите, ѕвездите и другите небесни тела. Предавањето беше проследено со големо внимание и во пријатна атмосфера.