Учениците од Математичко – информатичка гимназија со учество во работилницата ,,Раскажи ја приказната за себе” беа дел од книжевниот фестивал – Bookstar на о4.10.2022.
Со своето присуство дадоа поддршка на домашните писатели, ни и на тие од странство, проследувајќи го насанот на 05.10.2022 на кој авторите читаа извадоци од нивните дела во просториите на библиотеката ,,Браќа Миладиновци”