На 19.10.2022 учениците од Математичко – информатичката гимназија, заедно со професорите беа на кратка, есенска, еднодневна екскурзија. Топлиот есенски ден беше проследен со интерактивни игри за подобро меѓусебно запознавање и дружење преку разговор на различни теми.