По повод Светскиот ден на поезијата, учениците од трета година од МИГ преку цртежи, слики, илустрации и видео-презентации покажаа како тие ја доживуваат поезијата.
Учениците ја покажаа својата креативност и покажаа како ја толкуваат поезијата младите. Настанот беше реализиран во конференциската сала во градска библиотека ,,Браќа Миладиновци” Скопје, под менторство на проф. Дијана Петрова