Учениците од Математичко-информатичката гимназија на 6 јуни успешно ги презентираа и одбранија проектните задачи по предметите Филозофија и Социологија. Тие истражуваа на неколку социолошки теми и филозофи познати по својата комплексност од кои се издвојуваат следните:

„Барух де Спиноза“
„Карл Маркс“
„ Жан Жак Русо“
„ Жан Мари Аруе де Волтер“
„Фридрих Ниче“
„Георг Вилхелм Фридрих Хегел“
„Просветителството во Европа“ „Тројцата антички филозофи: Сократ, Платон и Аристотел“
„Младите жени во медиумите“
„Девијантност“