На 27.10. 2022 учениците од Математичко – информатичка гимназија, заедно со професорите го посетија Македонскиот народен театар во Скопје и ја проследија претставата „Народен непријател“.