огласна табла

математичко - информатичка гимназија

математичко – информатичка гимназија

огласна табла

Известување, правила за полагање на приемните испити и список по простории

Почитувани родители и ученици Од Математичко-Информатичка Гимназија ве информираме дека на 01.06.2022 и 03.06.2022 година ќе се одржат приемните испити по математика и физика, со почеток од 10 часот, за упис на ученици во учебната 2022/23 година Приемните испити ќе се...

Јавен повик за полагање на приемен испит на учениците кај кои има интерес за запишување во Математичко – информатичка гимназија за учебната 2022-2023 година

Јавен повик за полагање на приемен испит на учениците кај кои има интерес за запишување во Математичко – информатичка гимназија за учебната 2022-2023 година

Врз основа на член  10 став 1 од Закон за математичко - информатичка гимназија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/18) и Правилникот за начинот на проверка на знаењата на учениците на приемниот испит за запишување во Mатематичко - Информатичката...

Математичко - информатичка гимназија

За МИГ
Настава
Огласна табла
Активности

Локација и контакт

бул. "Партизански Одреди" бр.91, 1000 Скопје

Директор: Д-р Јулија Гајдаџиева

моб: 078355221

контакт

11 + 7 =