ЈАВЕН ОГЛАС за избор на  истакнати стручни лица кои ја остваруваат воспитно-образовната работа во Математичко-информатичка гимназија

Известување за почеток на новата учебна година

Почитувани ученици, Ве известуваме дека во новата учебна година започнуваме на 1.9.2023 год. (петок) и тоа: од 08:30 до 9:30 на македонски наставен јазик и од 09:30 до 10:30 на албански наставен јазик. На сите ученици им посакуваме многу успеси во новата учебна...