Тестови по МАТЕМАТИКА и ФИЗИКА од приемниот испит во МИГ јуни 2021 година

Matematika test od priemen MIG 2021 godina MKD Линк за преземање на тест по математика на македонски наставен јазик   Fizika test od priemen MIG 2021 godina MKD Линк за преземање на тест по физика на македонски наставен јазик   Matematika test od priemen MIG...
Јавен повик за полагање на приемен испит на учениците кај кои има интерес за запишување во Математичко – информатичка гимназија за учебната 2022-2023 година

Јавен повик за полагање на приемен испит на учениците кај кои има интерес за запишување во Математичко – информатичка гимназија за учебната 2022-2023 година

Врз основа на член  10 став 1 од Закон за математичко – информатичка гимназија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/18) и Правилникот за начинот на проверка на знаењата на учениците на приемниот испит за запишување во Mатематичко –...
Информации за почеток на учебната 2021/2022 година

Информации за почеток на учебната 2021/2022 година

za pocetok na ucebnata godina   Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна Mакедонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2021/2022 година линк Кодекс на однесување за учениците,...