Распоред и времетраење на часови за учебната 2022-2023 година

Распоред на часови на Македонски наставен јазик за учебната 2022 – 2023 година (линк) Распоред на часови на Албански наставен јазик за учебната 2022 – 2023 година (линк) Времетраење на часови за учебната 2022/2023 година...

Среќен и успешен почеток на новата учебна 2022-2023 година

Почитувани родители и ученици, Учебната година во Математичко-информатичка гимназија започнува на 01.09.2022 година со физичко присуство. На 01.09.2022 година ќе се одржат класни часови по следен распоред: ПАРАЛЕЛКИТЕ   на Албански наставен јазик класни часови од...

Конечна ранг листа на ученици за упис во Математичко-информатичка гимназија во второ пријавување

Конечна ранг листа од МОН на албански наставен јазик линк Конечна ранг листа дополнета со вкупен број на поени од успех, приемен испит и награди на албански наставен јазик...

Известување за сместување во ученички домови

За прием во јавните ученички домови можат да конкурират ученици: – кои се запишани како редовни ученици во Математичко-информатичката гимназија; – кои се државјани на Република Северна Македонија и – кои се со место на живеење различно од местото во...