Известување за сместување во ученички дом

Известување за сместување во ученички дом

За прием во јавните ученички домови можат да конкурират ученици: – кои се запишани како редовни ученици во Математичко-информатичката гимназија;- кои се државјани на Република Северна Македонија и – кои се со место на живеење различно од местото во кое е...
КУЌЕН РЕД НА МАТЕМАТИЧКО-ИНФОРМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА (КОВИД 19) КОГА НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПРЕКУ ДАЛЕЧИНСКО УЧЕЊЕ

Протокол за уписи во новата учебна година

Протокол за уписи во новата учебна година Почитувани родители и ученици  Ве информираме дека уписите во математичко-информатичката гимназија ќе се одржат  на 16.06.2020 (вторник) и 17.06.2020 (среда) од 9:00 до 15:00 часот во просториите на ГУЦ Здравко...