Учениците од прва година при МИГ го одржаа часот по англиски  јазик во Градска библиотека ,,Браќа Миладиновци” Скопје.

Учениците од прва година при МИГ го одржаа часот по англиски јазик во Градска библиотека ,,Браќа Миладиновци” Скопје.

На ден 6.11.2023 година учениците од прва година при МИГ го одржаа часот по англиски јазик во Градска библиотека ,,Браќа Миладиновци” Скопје. Го посетија Британското катче кое изобилува со литература на англиски јазик, а учениците уживаа во прошетката на целата...
Учениците од МИГ заедно со класните раководители ја посетија мегалитската опсерваторија Кокино

Учениците од МИГ заедно со класните раководители ја посетија мегалитската опсерваторија Кокино

На 16.11. 2023 учениците од МИГ, заедно со класните раководители ја посетија мегалитската опсерваторија Кокино. Еднодневната екскурзија проследена со убаво, сончево време беше со цел учениците да се запознаат со историјата на Кокино и неговото значење во минатото и...
Денот на основање на гимназијата (29.10) одбележан со хуманитарни активности

Денот на основање на гимназијата (29.10) одбележан со хуманитарни активности

Денот на основање на гимназијата (29.10) беше одбележан со хуманитарни активности со цел да се соберат средства за нашиот ученик Леонид Индов. Учениците од МИГ подготвија неколку активности: фудбалски натпревари, изложба на цртежи и мини-кино. Ученциите својата...