Ранг листа со вкупен број на бодови на кандидатите кои ги полагаа приемните испити за упис на ученици во ДСУ „Математичко-информатичка гимназија“ за учебна 2021/2022 година

Ранг листа со вкупен број на бодови на кандидатите кои ги полагаа приемните испити во првиот рок за пријавување за упис на ученици во ДСУ „Математичко-информатичка гимназија“ за учебна 2021/2022 година на македонски наставен јазик линк Ранг листа со вкупен број на...

Вкупна Ранг листа на ученици во Втор уписен рок и Информација за доставување на документи за упис на ученици во Математичко – информатичка гимназија

Почитувани родители и ученици, Во прилог можете да ја погледнете вкупната Ранг листа на ученици кои го исполнуваат условот за прием на ученици во Математичко – информатичка гимназија во вториот уписен рок.   Ве известуваме дека пријавувањето за запишување...