Ученици од Математичко – информатичка гимназија освоија I и II награда во шах, на европскиот турнир во Цетиње

Ученици од Математичко – информатичка гимназија освоија I и II награда во шах, на европскиот турнир во Цетиње

Ученикот Леонид Петрески од Математичко – информатичка гимназија ја освои првата награда во шах, на европскиот турнир во Цетиње, додека пак ученичката Теодора Велева ја освои втората...

Известување за сместување во ученички домови

За прием во јавните ученички домови можат да конкурират ученици: – кои се запишани како редовни ученици во Математичко-информатичката гимназија; – кои се државјани на Република Северна Македонија и – кои се со место на живеење различно од местото во...

Конечна ранг листа на ученици за упис во Математичко-информатичка гимназија во прво пријавување

Конечна ранг листа од МОН на македонски наставен јазик линк Конечна ранг листа дополнета со вкупен број на поени од успех, приемен испит и награди на македонски наставен јазик линк Конечна ранг листа од МОН на албански наставен јазик линк Конечна ранг листа дополнета...

Потврда за положени приемни испити по математика и физика

Почитувани ученици, На следниот линк можете да ја преземете потврдата за положени приемни испити по математика и физика   Во продолжение конкурсните рокови: Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во еден уписен рок со три пријавувања во месец јуни....

Информации и упатства за електронско запишување на ученици во средно училиште

Драги ученици, во продолжение можете да погледнете информации и упатства за електронско пријавување и запишување во средно училиште. Упатство за упис на ученици МК линк Упатство за упис на ученици АЛ линк https://mig.mk/wp-content/uploads/2022/06/objava-1-mk.mp4...