Земја на талентирани ученици по математика, физика и програмирање

Земја на талентирани ученици по математика, физика и програмирање

Секоја година учениците од Математичко-информатичката гимназија редовно добиваат медали и пофалници на натпревари и олимпијади по природно-математичките предмети. https://mig.mk/wp-content/uploads/2022/05/280700430_573981210662577_1850727159039545842_n.mp4  ...

Тестови по МАТЕМАТИКА и ФИЗИКА од приемниот испит во МИГ јуни 2021 година

Matematika test od priemen MIG 2021 godina MKD Линк за преземање на тест по математика на македонски наставен јазик   Fizika test od priemen MIG 2021 godina MKD Линк за преземање на тест по физика на македонски наставен јазик   Matematika test od priemen MIG...
Јавен повик за полагање на приемен испит на учениците кај кои има интерес за запишување во Математичко – информатичка гимназија за учебната 2022-2023 година

Јавен повик за полагање на приемен испит на учениците кај кои има интерес за запишување во Математичко – информатичка гимназија за учебната 2022-2023 година

Врз основа на член  10 став 1 од Закон за математичко – информатичка гимназија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/18) и Правилникот за начинот на проверка на знаењата на учениците на приемниот испит за запишување во Mатематичко –...

Успехот на ученичката Емилија Николовска од МИГ не сопира, овој пат се пласираше на „Европската олимпијада по Физика“

На селекциониот натпревар за учество на Европската Олимпијада по Физика , нашата ученичка Емилија Николовска од II година го освои  четвртото место на конечната листа од селекциониот натпревар по Физика  што се одржа на 17.03.2022. Гимназијата и професорите и...
Квалификционен натпревар за меѓународен тим за олимпијада по Хемија

Квалификционен натпревар за меѓународен тим за олимпијада по Хемија

На првиот квалификационен натпревар по Хемија за меѓународните олимпијади, нашата ученичка Емилија Николовска од II година се пласираше со 5 место на преелиминарната листа од квалификациониот натпревар  одржан на 20.01.2022 година. Гимназијата и професорите и...