Конечна ранг листа на ученици за упис во Математичко-информатичка гимназија во прво пријавување на македонски наставен јазик линк

Конечна ранг листа на ученици за упис во Математичко-информатичка гимназија во прво пријавување на албански наставен јазик линк