14 . 11 . 2020 – Скопје

„Министерство за Култура на РСМ“

„Студентски Форум на Албан.РСМ“

СДУ„Математичка Информатичка Гимназија“ – Скопје

Чест и задоволство наше, да сме поканети и бидеме  дел од  „Научниот панаѓур – 2020“, во организација на „Студентскиот Форум на Албанците во РСМ“

Нашите ученици: Деа Хоџа и Сафет Хасани – I / 3 одд. и проф.-ментор Насер Мифтари, бевме почестени да зборуваме за животот и делото на нобелистката, Мајка Тереза, скопската емблема на човештвото и светскиот симбол на хуманизмот! Нашиот говор беше збогатен и украсен со убавите музички ноти на флаута,  интерпретирани од ученичката Деа Хоџа. Со овие реализирани активности на нашите талентирани ученици, нашето училиште е дел на овогодишниот „Научен панаѓур“, но и на еден краток документарен филм  од гореименуваниот проект.

СДУ„МИГ“-Скопје, како новоформирано училиште, на прекрасен начин се презентира и промовира себе си преку разни активности и проекти со воспитно-образовен карактер!