20 . 11 . 1954 – 20 . 11 . 2020 – Скопје

Во чест на „20 Ноември – Светскиот Ден на Детето“!

Преку прошекта, искрен врснички разговор и староградско чаршиско слатко, иако под пандемиски протокол, но со многу мотив и лубов, ние учениците од I-3 одд. – СДУ„МИГ“- Скопје, во придружба на класниот раководител, проф.Насер Мифтари, на симболичен начин го одбележавме „20 Ноември – Светскиот Ден на Детето“.

Да се потсетиме:

– Дете: 0 – 18 год.возраст!

– Децата се високо ранлива општествена група, лесно изложена на злоупотреба и насилство! Поради нивната специфична природа, тие секојдневно се изложени на експлоатација и неправда од страна на возрасните…

– Образованието е клучен фактор за подигнување на свеста за заштита и развој на основните човекови / детски права, кои произлегуват од „Универзалната Декларација за Човекови Права и Правата на Детето“.

– Децата се наша непроценлива вредност… тие се, денешнина и иднина наша!

Затоа, безрезервно да ги упатуваме, придружуваме и помогнеме на секој чекор!