Од 13.09. 2022 учениците од Математичко – информатичка гимназија, од сите класови, почнаа со курсот по словенечки јазик кај професорката Соња Должан.

Курсот ќе трае до мај и по завршувањето, учениците ќе добијат дипломи за познавањето на јазикот.