Светски Ден на Детето

Светски Ден на Детето

20 . 11 . 1954 – 20 . 11 . 2020 – Скопје Во чест на „20 Ноември – Светскиот Ден на Детето“! Преку прошекта, искрен врснички разговор и староградско чаршиско слатко, иако под пандемиски протокол, но со многу мотив и лубов, ние учениците од I-3 одд....
E-twinning проект „Виножито на одржливоста на животната средина“

E-twinning проект „Виножито на одржливоста на животната средина“

Учениците од Математичко-информатичката гимназија заедно со своите врсници од неколку европски училишта се вклучија во онлајн проект за одржливост на животната средина. Овој проект има за цел да биде едукативен пристап кој ќе ги охрабри студентите да развијат активно...
Бронзени медали на Иранската Геометриска Олимпијада (IGO 2020)

Бронзени медали на Иранската Геометриска Олимпијада (IGO 2020)

Честитки за ученичките од прва година во Математичко-Инфоматичката Гимназија, Емилија Николовска и Ивона Зикова, кои под менторство на Стефан Лозановски освоија бронзени медали на Иранската Геометриска Олимпијада (IGO 2020). Овогодинешното седмо издание на оваа...